برای تو...

به آسمان نگاه کن،

به عظمتش،

به پهنای بی کرانش،

به آبیِ آسمانیِ آسمان نگاه کن،

و از خاطر نبر که به اندازه ی بی اندازگی اش دوستت دارم...

بامداد

/ 5 نظر / 26 بازدید
کبری

چی میگی...!!! جون من؟[چشمک]

ارشک

بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار (به سبک زی زی گولو بخونش) خوشحالیم... قشنگ هم بود

فصل خدا

به سپیدی چشمهایم نگاه کن روز در چشمان من است به سیاهی چشمانم نگاه کن شب در چشمان من است به چشمانم نگاه کن شب و روز در چشمان من است مواظب روزگارت باش که به برهم زدن پلکم سرنوشتت خاموش و تار میشود. زنده و بر قرار باشی[گل]

امیر

زیبا... پره احساس... :)

مهسا

خیلی قشنگ بود [لبخند]