انسان سازی...

پدري براي سرگرم كردن فرزندش نقشه جهان را چند قسمت كرد و به او داد تا مانند پازل درستش كند. پسر خيلي زود اين كار را تمام كرد. پدر كه ميدانست فرزند با نقشه دنيا آشنايي نداشته تعجب كرد و پرسيد:چه طور به اين سرعت توانستي تكميلش كني ؟؟؟ پسر جواب داد: پشت نقشه عكس يک انسان بود ، انسان را ساختم جهان خود به خود درست شد...
نقل قول بود، اما منبعشو نمی دونم.

/ 2 نظر / 18 بازدید
mnezhadbiglari

kashki be hamin rahati bod moafagh bashid

ارشک

بامدادتون ..... ... شد .......... ياد.