گسسته

آقا سلام علیکم ،
در اینجا مفتخرم که اعلام کنم اولین درس زندگیمو افتادم. یعنی یارو منو انداخت در واقع. اما خوب هر چی که باشه، مهم نتیجشه: یه ترم دیگه درسای مزخرف ساختمان های گسسته رو باید تحمل کنم. و مهمتر اینکه تمام برنامم هم به هم خورد. انشا الله که خدا نصیبتون نکنه!!
تا بعد...

/ 3 نظر / 11 بازدید
!!!

خيلی خوشالی! که افتادی؟

من

درست نشد برنامت؟! خیلی خودتو نا راحت نکن .

يه من ديگه

خوبه که گسسته رو افتادی. اگه ییوسته رو می افتادی که کار خيلی خراب می شد. حالا برو يه جوری درسش کن. به کسی هم نگو